Doplňkové služby k Heavy Cargo

Na základě požadavku našeho klienta, projektový tým společnosti ESA logistika koordinoval, dozoroval a řídil přípravné práce pro vývoz zboží z Polska do Japonska lodní dopravou.

Společnost ESA logistika na základě politiky bezpečnosti a kvality na prvním místě vykonala následující činnosti, pro zajištění následné bezproblémové dopravy:  

  • Zajištění certifikované balicí společnosti s profesionálním personálem, pro zhotovení vhodných obalů a zabalení přepravovaných technologií
  • Vytvoření plánu plnění kontejnerů
  • Objednání efektivního počtu kontejnerů
  • Provedení všech nutných rezervací souvisejících s touto zásilkou
  • Dopravu zabalených kontejnerů do přístavu
  • Zařízení vývozního proclení
  • Naložení kontejnerů na loď

Balicí část operace začala na místě zakázky. ESA logistika musela tuto část operace dokončit během jednoho dne, kvůli omezenému prostoru a přístupu k mostovému jeřábu.

Plnění kontejnerů na základě našeho plánu bylo jednou z nejdůležitějších operací. Správné muselo zaručit bezpečnost a stabilitu komodity přepravované přes oceán do Japonska. 

Dokončená balicí část operace

    Zcela naplněný kontejner