Multimodální doprava

Multimodální doprava​​Multimodální doprava je pro logistickou společnost vždy velkou výzvou. Společnost ESA s.r.o. je ale díky dřívějším zkušenostem a řádně školenému projektovému týmu specializovaná a připravená na takový druh dopravy. Je tudíž schopna řídit celou dopravu takzvaně od dodavatele k zákazníkovi.

Mezi největší konkurenční výhody služeb poskytovaných firmou ESA patří zejména fakt, že všechny činnosti jsou koordinovány jednou firmou bez nutnosti kooperace – od naložení v továrně Multimodální doprava​​výrobce, až po montáž na místě určení. Náš poslední případ, který vyřešil projektový tým ESA logistika, byl spojen s multimodální dopravou nadrozměrného a těžkého nákladu ze Španělska do Polska.

Činnosti, které zajišťovala naše společnost, byly mimo jiné:

  • Silniční doprava z výrobní společnosti do přístavu Bilbao (ES)
  • Přeložení nákladu (čtyřikrát hmotnost téměř 100 tun) z přívěsu na palubu lodi
  • Námořní doprava ze Španělska do přístavu Gdyně (PL)
  • Přístavní manipulace a přeložení nákladu z plavidla na přívěsy
  • Silniční doprava z cílového přístavu do místa určení ve středním Polsku

Každá operace ve Španělsku a Polsku byla dozorována členy týmu společnosti ESA logistika, kteří dohlíží na projekt a vše pečlivě dokumentují.

Plánovací fáze se díky velmi kritickým rozměrům a zvláště hmotnosti nákladu časově prodloužila. Nicméně díky profesionálnímu přístupu členů realizačního týmu ESA, se podařilo každou operaci dokončit včas a úspěšně.

Multimodální doprava​​