Naše služby

ESA logistika nabízí komplexní podporu pro nadměrnou přepravu a Projekt Cargo (dodání investičních prostředků).

Rozsah našich aktivit zahrnuje:

 • silniční dopravu pomocí speciálních vozidel;
 • námořní dopravu kontejnerizovaných nákladů v kontejnerech „Open Top“, „Flat Rack“ a nebo doprava samostatného zboží;
 • obsluhu mobilních jeřábů;
 • operace v přístavech;
 • námořní dopravu konvenčního zboží a hromadných nákladů;
 • námořní dopravu, konvenční trajektovou dopravu (ro-ro);
 • vnitrozemskou vodní dopravu;
 • specializované vlakové vozy;
 • leteckou dopravu (charterové letadlo);
 • přemisťování strojů a celých výrobních linek;
 • expertní dohled a kontrola montáže a přemisťování, včetně přípravy dokumentace a hlášení/protokolu;
 • export a import odkudkoli a kamkoli na světě v rámci tzv. “ode dveří ke dveřím” systému, který je založený na rozsáhlé síti licencovaných zprostředkovatelů / expertů;
 • pojištění proti všem možným rizikům v souvislosti s nadměrným nákladem