Specializovaná přístavní manipulace a železniční doprava

Železniční doprava nadrozměrných nákladů je bezpochyby velkou logistickou výzvou, jež od přepravce vyžaduje široké technické znalosti a dobře rozvinuté plánovací schopnosti.

Železniční doprava nadrozměrných nákladů

Železniční doprava nadrozměrných nákladůSpolečnost ESA logistika se na základě zkušeností získaných v projektu Kozienice specializuje na takovýto způsob dopravy, rovněž na zajištění doplňkových činností, které pomáhají hladkému a bezproblémovému průběhu celé logistické operace. Pro naši společnost nejsou problémem ani služby spojené s dopravou, které obsahují provádění akcí v přístavu vykládky.

Společnost ESA logistika organizovala úspěšně například železniční dopravu pro projekt Kozienice. Každá operace poskytla projektovému týmu nové znalosti a je pro společnost zdrojem obrovských zkušeností. Všechny náklady přepravované železničními vozy byly mimořádně citlivé na převoz a pro elektrárnu nesmírně důležité. Bez nich by totiž elektrárna nemohla vyrábět energii. Tato skutečnost podstatně zvýšila nároky na plánování a rozsah operace a na důsledné zajištění bezpečnosti přepravované technologie.

Příprava nákladu na železniční dopravu

Železniční doprava nadrozměrných nákladůPrvním krokem ke zdárné přepravě je příprava těžkého nákladu na železniční dopravu.
Hlavní činnosti spojené s přípravou nákladu na naložení na speciální železniční vagón, koordinované týmem společnosti ESA logistika, byly následující:

  • Demontáž ližin a ostatních podkladů používaných pro zámořskou dopravu,
  • Demontáž ochranných krytů používaných pro zámořskou dopravu, ale nepoužitelných pro přepravní operaci,
  • Montáž přepravních krytů navržených a určených pro tento typ nadrozměrného nákladu a k přepravě v železničním vagónu,
  • Ruční a pneumatické utažení všech šroubů přepravních krytů,
  • Čištění, silikonování a mazání šroubů.

Všechny výše uvedené akce umožňují náklad naložit a dodat na místo určení bezpečně a bez jakéhokoli poškození.
Je také třeba zmínit, že projektový tým společnosti ESA logistika má rozsáhlý systém reportů, takže zákazník má o průběhu operace vždy dostatek zpráv v reálném čase.